Sociale werkvoorziening
Inkomen

Voor een nieuwe sociale werkvoorziening

Wij komen op voor mensen met een arbeidsbeperking. De SP stond aan de basis van de actiegroep ‘Armoede werkt niet!’ waar duizenden mensen zich bij aansloten. Wij willen niet dat mensen met een arbeidsbeperking met minder inkomen achter de geraniums worden gezet. De sluiting van de Sociale Werkvoorziening bij de invoering van de Participatiewet in 2015 heeft er niet toe geleid dat mensen met een arbeidsbeperking een baan konden vinden op de reguliere arbeidsmarkt.

De SP stelt daarom voor dat mensen met een arbeidsbeperking terecht kunnen in een Sociale Werkvoorziening Nieuwe Stijl, ofwel een Sociaal Ontwikkelbedrijf. Mensen met een arbeidsbeperking hebben net zoveel recht op werk als ieder ander. Daarom is het van belang dat er een landelijk dekkend netwerk van Sociaal Ontwikkelbedrijven komt waar mensen met een arbeidsbeperking terecht kunnen.

Ieder werk moet lonen, daarom komt er een nieuwe cao voor mensen op een beschutte werkplek.