Klimaat

Voor klimaatrechtvaardigheid

Wij willen een schone aarde doorgeven aan onze kinderen, maar dat kan alleen als de grote vervuilers worden aangepakt. Dit kabinet kiest echter steeds voor multinationals in plaats van mensen. Het is onbestaanbaar dat de energierekening blijft stijgen, terwijl grote vervuilers, zoals Shell, de hand boven het hoofd wordt gehouden. Wij willen een lagere energierekening en dat grote bedrijven hun eerlijke deel gaan betalen.

We kunnen nu de zeggenschap over onze energievoorziening terugpakken. Niet langer hoeven we afhankelijk te zijn van grote vervuilers die zorgen voor grote gezondheidsschade en aardbevingen in Groningen. Inwoners kunnen weer zelf gaan over hun eigen betaalbare en veilige energie. We hebben een groene en een sociale revolutie nodig. 

De SP doet voorstellen om afval meer milieuvriendelijk te verwerken en grondstoffen opnieuw te gebruiken. Wij bevorderen statiegeldsystemen. Ook gaan we asbestvervuiling beter inventariseren en bestrijden. Vervuilde grond gaan we beter reinigen. Bovendien versterken we het toezicht op milieuvervuiling en de handhaving van milieuregels