Familierecht
Veiligheid

Voor eerlijk familierecht

Bijna één op de drie huwelijken eindigt in een scheiding. Jaarlijks maken meer dan 50.000 kinderen de scheiding van hun ouders mee. Een kwart van alle kinderen van wie de ouders scheiden, verliest op termijn het contact met één van beide ouders, in de meeste gevallen de vader. Kinderen hebben – ook na echtscheiding - recht op verzorging door en contact met beide ouders. De SP is daarom voorstander van gelijkwaardig ouderschap. Beide ouders zullen hierover met elkaar afspraken moeten maken. Komen zij er niet uit dan zal de rechter dat moeten doen. Het belang van het kind staat hierbij voorop.

In Europa zetten we ons in voor de erkenning van het geregistreerd partnerschap van homo's en lesbiennes in Europese lidstaten. 

Er moet een wetswijziging komen om de regels voor partneralimentatie rechtvaardiger te maken. De huidige termijn van 12 jaar partneralimentatie betalen is te lang in veel gevallen. Deze termijn hoort een maximumtermijn te zijn, maar in de praktijk is dit een standaardtermijn geworden. De SP vindt dat er veel beter gekeken moet worden naar de omstandigheden van het geval. Van de huidige termijn van 12 jaar gaat geen stimulans uit om weer zelf inkomen te verwerven. De wet moet maatwerk mogelijk maken.