Asielbeleid
Veiligheid

Voor eerlijk asielbeleid

We hebben een internationale verantwoordelijkheid om vluchtelingen in ons land op te nemen. Maar Nederland moet ook inzetten op het verminderen van misstanden in de wereld, waardoor minder mensen hun land moeten ontvluchten. Waar mogelijk worden asielzoekers opgevangen in de regio waar ze vandaan komen. Vluchtelingen die niet veilig in de regio terecht kunnen, nemen we op in de EU. Alle lidstaten moeten hier een bijdrage aan leveren. We stoppen het wegkijken van lidstaten, waar kwetsbare mensen de dupe van worden, zoals pijnlijk duidelijk wordt in de Griekse opvangkampen. We bestrijden mensensmokkel en maken meer werk van de hervestiging van mensen.

Asielzoekers die in Nederland zijn binnengekomen hebben altijd recht op humane opvang. We zetten ons in om zo snel mogelijk duidelijkheid te geven of ze in ons land kunnen blijven of niet. Daartoe kijken we onder meer naar de (politieke) situatie in hun thuisland en de individuele omstandigheden. We behandelen ze niet als criminelen. Daarom sluiten we ze niet op in detentiecentra als daar geen reden voor is. Asielzoekers mogen werken om zichzelf nuttig te maken voor de samenleving en in hun onderhoud te voorzien. Alle gemeenten dragen evenredig bij aan de opvang van vluchtelingen.

Uitgeprocedeerde asielzoekers houden recht op opvang waarbij van hen wordt verwacht dat zij meewerken aan oplossingen, zoals terugkeer of een medische behandeling ten behoeve hiervan. Wie buiten zijn schuld ons land niet kan verlaten wordt niet op straat gezet en krijgt een tijdelijke verblijfsvergunning. Dat moet ruimhartiger gebeuren dan nu het geval is. Als terugkeer langdurig onmogelijk is, kan deze worden omgezet in een permanente verblijfsstatus.