Rijksbegroting
Economie

Verstandig begroten

Wij staan voor verstandig begrotingsbeleid. Dat betekent dat de overheid in goede tijden werkt aan een overschot op de begroting zodat in slechte tijden niet direct té hard bespaard hoeft te worden. Ook wil de SP op termijn naar een begrotingsevenwicht.

De afgelopen jaren hebben we gezien hoe kabinetten de gevolgen van de economische crisis hebben versterkt. Juist op het moment dat bedrijven en burgers de hand op de knip hielden heeft de overheid keihard bespaard in plaats van de nodige investeringen te doen. Dat is economisch onverstandig en maatschappelijk onverantwoord. Immers, door dit beleid is de werkloosheid juist harder opgelopen en zijn de tekorten op de begroting amper kleiner geworden. 

Verstandig begrotingsbeleid houdt in dat we schommelingen in de economie en overheidsinkomsten op een sociale manier proberen op te vangen. Tijdens een diepe crisis is het niet erg als de staatsschuld oploopt, als je in goede tijden maar zorgt dat de schuld wordt teruggebracht.

De Brusselse regels staan op dit moment verstandige begrotingspolitiek in de weg. Een norm van 3% als maximum begrotingstekort en 60% als maximum staatsschuld was op het dieptepunt van de crisis voor geen enkel land haalbaar. Het streven van landen om zo snel mogelijk onder de 3% te komen heeft uiteindelijk de crisis erger gemaakt, harde besparingen hebben tot massawerkloosheid en afbraak van sociale voorzieningen geleid. Voor de SP zijn de Brusselse normen daarom niet heilig.