SP’s Alternatieve Rekenkamer (SPark) is een denktank voor het socialisme in Nederland. Het instituut doet onderzoek naar sociale en economische ontwikkelingen, zoals de gevolgen van de toenemende ongelijkheid voor de mensen en voor de samenleving. SPark doet voorstellen voor een beter beleid, bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs en wetenschap. En SPark laat mensen aan het woord over de gevolgen van politieke besluiten, door grootschalige onderzoeken onder mensen op de werkvloer. In het maandblad Spanning wordt verslag gedaan van eigen onderzoek, worden actuele discussies gevoerd en  komen denkers en doeners van binnen en buiten de partij aan het woord.

Medewerkers

  • Ronald van Raak: voorzitter
  • Sandra Beckerman
  • Remco Bouma
  • Bart Linssen
  • Tijmen Lucie, redacteur Spanning
  • Ineke Palm
  • Eduard van Scheltinga 

Recente artikelen van SPark-medewerkers

Beroepsgroepen aan het woord

Spanning