Sociale werkvoorziening
Werk en inkomen

Sociale werkvoorziening

Veel mensen met een arbeidsbeperking maken zich grote zorgen over hun inkomen en hun werk. Voor de sociale werkplaatsen is een sterfhuisconstructie bedacht maar het is maar de vraag of genoeg en passende banen bij andere bedrijven voor terugkomen.

Ik wil mijn stem laten horen tegen polarisatie en vóór solidariteit.

Jonggehandicapten worden opnieuw gekeurd, voor velen zal dat leiden tot een lagere uitkering en soms zelfs regelrechte armoede.

Wij komen op voor mensen met een arbeidsbeperking. De SP stond aan de basis van de actiegroep ‘Armoede werkt niet!’ waar duizenden mensen zich bij aansloten. Wij willen niet dat mensen met een arbeidsbeperking met minder inkomen achter de geraniums worden gezet. Natuurlijk is het goed om in het regulieren bedrijfsleven te werken, maar dan moet dat werk – en goede begeleiding – er wel zijn.

De SP staat voor een inclusieve samenleving met gelijke kansen op eerlijk werk en een eerlijk inkomen voor mensen zonder en met beperking. Goede opleidingen, goede begeleiding, echte banen en een fatsoenlijk inkomen voor mensen met een arbeidsbeperking.

Korten op het inkomen en schrappen van banen in de sociale werkplaatsen zal veel mensen veroordelen tot een leven in armoede. Dat is onacceptabel. 

Maurits Gemmink

'Ik ben er trots op dat wij als SP mensen ondersteunen bij het voeren van actie. Dit doen we altijd mét de mensen, of het nu gaat om de medewerkers van de sociale werkplaatsen of om thuiszorgmedewerkers die onterecht ontslagen worden.'

Doe ook mee