Onderwijs en sport

Passend onderwijs gaat op de schop

Het ‘passend onderwijs’ heeft niet opgeleverd wat werd beloofd en moet op de schop. De behoefte van kinderen komt centraal te staan en niet meer het geld. Nieuwe scholen voor speciaal onderwijs worden mogelijk gemaakt. Het starten van speciaal onderwijs binnen het regulier onderwijs wordt ook gemakkelijker, zolang de kinderen daar profijt van hebben. We investeren in goed leerlingenvervoer voor speciaal onderwijs. Alle kinderen krijgen een leerrecht, dat hen beschermt tegen schoolbesturen die ruzie maken over waar een kind terecht kan.

 

 

 

Feiten en cijfers

Het passend onderwijs blijkt vooral knellend onderwijs te zijn. De helft van de docenten geeft aan soms of nooit passende begeleiding of zorg te kunnen bieden.

 

 

 

Wat moet er gebeuren?

Onze standpunten

  1. De SP wil dat het speciaal onderwijs toegankelijk blijft voor kinderen die dat nodig hebben.
  2. Het zogenaamde 'passend onderwijs' gaat over het onderwijs aan leerlingen met een stoornis of beperking. Achterliggende gedachte is dat meer leerlingen met een beperking op 'normale' scholen worden opgenomen in plaats van in het speciaal onderwijs. Voor sommige leerlingen is dat mogelijk, maar de SP stelt ook dat er genoeg plaats moet blijven in het speciaal onderwijs.
  3. Binnen de huidige omstandigheden - met grote klassen en een hoge werkdruk - is het onverantwoord om alle leerlingen met een beperking op gewone scholen te plaatsen. Passend onderwijs komt dan neer op knellend onderwijs. Bovendien kan van een leraar niet worden verwacht dat die maatwerk kan bieden voor alle leerlingen uit het speciaal onderwijs. Dat waren ook de resultaten en conclusies van een SP-onderzoek naar Passend Onderwijs.
  4. In het speciaal onderwijs kan soms meer recht worden gedaan aan de hulpvraag van deze leerlingen. De kwaliteit van dit speciaal onderwijs zal hoog moeten zijn. De SP heeft onderzoek gedaan naar de gang van zaken in het speciaal onderwijs. De belangrijkste conclusie van dit rapport is dat er een cocktail van problemen in de klas in het speciaal onderwijs ontstaat, doordat de problematiek van leerlingen steeds zwaarder wordt, klassen groter worden en klassenassistenten zijn wegbezuinigd.
  5. Het leerlingenvervoer voor kinderen in het speciaal onderwijs loopt compleet vast. Kinderen die afhankelijk zijn van leerlingenvervoer zijn stelselmatig te laat op school, worden pas ver na schooltijd opgehaald op zitten veel te lang in de auto. We stoppen de aanbestedingen voor leerlingenvervoer naar het speciaal onderwijs en stellen een maximum reistijd van 45 minuten in.
  6. We zorgen ervoor dat leerlingen uit het speciaal onderwijs en andere leerlingen die staatsexamen doen hun uitslag gelijktijdig krijgen met andere scholieren. Op die manier kunnen deze leerlingen zich beter voorbereiden op de mondelinge examens.

 

 

 

Wat jij kunt doen!

De SP is elke dag binnen én buiten de Tweede Kamer actief. Wij geloven dat politiek niet alleen maar praten moet zijn, maar dat je ook moet doen waar je in gelooft. Een beter Nederland is mogelijk!

Dus sluit je aan en word lid van de SP!  

Word lid van de SP!

Of schrijf je hieronder in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte.