Werknemers
Inkomen

Opkomen voor belangen van werknemers

De SP komt op voor de belangen van werknemers. Wij staan voor goed werk voor een eerlijk loon. Daarvoor doet de SP verschillende voorstellen om werknemers meer zekerheid en kansen op de arbeidsmarkt te geven.

Als het aan de SP ligt versterken we de bescherming tegen onterecht ontslag en versoepelen we het ontslagrecht niet. Dat is beter voor de werknemers en ook beter voor een stabiele economie. Lange arbeidsrelaties zorgen er bijvoorbeeld voor dat er meer en beter geïnvesteerd kan worden in scholing doordat de kennis binnen het bedrijf behouden blijft.

De duur van de WW wordt niet verkort maar uitgebreid, omdat het belangrijk is dat werknemers moeten kunnen rekenen op een inkomen in moeilijke economische tijden of bij tegenslag. Onze economie is gebaat bij grotere betrokkenheid van werknemers bij de besluitvorming in ondernemingen. We willen dat werknemers tenminste de helft van het aantal commissarissen van grote ondernemingen gaan kiezen. Dat zorgt voor meer democratie en stabiliteit binnen bedrijven.

Wij steunen het streven van vakbonden om alle werknemers onder de CAO te brengen. Zo zorgen we dat er een koppeling komt tussen de hoogste en laagste inkomens in het bedrijf. Dat voorkomt het graaien aan de top en versterkt de saamhorigheid in bedrijven.