Werknemers
Inkomen

Opkomen voor belangen van werknemers

De SP komt op voor de belangen van werknemers. Wij staan voor goed werk voor een eerlijk loon. Daarvoor doet de SP verschillende voorstellen om werknemers meer zekerheid en kansen op de arbeidsmarkt te geven.

We voorkomen dat mensen gedwongen als zelfstandige aan de slag moeten, zoals in de bouw, de zorg of de platformeconomie (Uber, Deliveroo, etc.). Voor ZZP’ers verbeteren we de sociale zekerheid, onder meer door recht op een goed pensioen en een collectieve verzekering tegen arbeidsongeschiktheid. We stoppen met de uitbuiting van werknemers door een einde te maken aan onzekere arbeidscontracten.

Het bestaande werk wordt eerlijker verdeeld, zodat mensen werken en zorg beter kunnen combineren. De kinderopvang wordt vier dagen in de week gratis, zo kunnen meer mensen aan het werk. We ondersteunen het vrijwilligerswerk. Werken moet volwaardig worden beloond: Vrijwilligerswerk blijft altijd vrijwillig; regulier werk wordt altijd betaald.

Als het aan de SP ligt versterken we de bescherming tegen onterecht ontslag en versoepelen we het ontslagrecht niet. Dat is beter voor de werknemers en ook beter voor een stabiele economie. Lange arbeidsrelaties zorgen er bijvoorbeeld voor dat er meer en beter geïnvesteerd kan worden in scholing doordat de kennis binnen het bedrijf behouden blijft.

De duur van de WW wordt niet verkort maar uitgebreid, omdat het belangrijk is dat werknemers moeten kunnen rekenen op een inkomen in moeilijke economische tijden of bij tegenslag. Onze economie is gebaat bij grotere betrokkenheid van werknemers bij de besluitvorming in ondernemingen. We willen dat werknemers tenminste de helft van het aantal commissarissen van grote ondernemingen gaan kiezen. Dat zorgt voor meer democratie en stabiliteit binnen bedrijven.

Wij steunen het streven van vakbonden om alle werknemers onder de CAO te brengen.