Veiligheid

Openheid over persoonsgegevens

Het recht op privacy is een belangrijk grondrecht. Het is niet mogelijk om te stellen dat 'veiligheid belangrijker is dan privacy', zoals sommige politici doen, dat is een schijntegenstelling. Veiligheid en privacy gaan juist hand in hand. Het opheffen of drastisch inperken van de privacy levert geen veilige samenleving op. Dat sluit niet uit dat er soms inbreuk moet worden gemaakt op dit recht, bijvoorbeeld wanneer er gefouilleerd moet worden of wanneer een huis door justitie moet worden onderzocht. Daar zijn strenge regels voor die strikt moeten worden nageleefd. De Autoriteit Persoonsgegevens moet meer capaciteit krijgen om overtredingen van de privacywetgeving beter aan te kunnen pakken.