Kinderen voor hun huis in vluchtelingenkamp Dadaab
Internationale zaken

Ontwikkelingssamenwerking

De inzet van de SP voor menselijke waardigheid en solidariteit houdt niet op bij de landsgrenzen. Speciale aandacht is er voor mensen die onvoldoende toegang hebben tot basisbehoeften als voedsel, drinkwater, gezondheidszorg en onderwijs. Ook maken we ons hard voor mensen die onderdrukt worden of zuchten onder een gewapend conflict. Het gaat daarbij vaak om landen die op basis van het bruto nationaal product (BNP) ontwikkelingsland zijn, maar dat geldt lang niet altijd. Het BNP alleen is daarom geen geschikte maat om welvaart en welzijn te meten en is aan vervanging/aanvulling toe. Je kan bijvoorbeeld ook kijken naar de Human Development Index (HDI), die onder meer levensverwachting, onderwijs, koopkracht en inkomensongelijkheid meeweegt.

Het bevorderen van bedrijvigheid in ontwikkelingslanden steunen we, maar (vrij)handel is geen doel op zich. We strijden tegen landroof door banken en bedrijven, tegen belastingontwijking, tegen het opvreten van alles wat de planeet ons te bieden heeft op gebied van bodem, water, bos, natuur en biodiversiteit, en tegen goedkope arbeid onder mensonterende omstandigheden. VN-organisaties zijn belangrijk voor ontwikkelingslanden, maar moeten veel effectiever worden en minder hoge salarissen betalen. Instituten als het IMF, de Wereldbank en de WTO dienen zich te bezinnen op hun toekomstige rol in de wereld en loskomen van het idee dat de VS en Europa overal de dienst uitmaken. De Europese Unie moet soortgelijke regionale blokken als Comesa en Ecowas steunen met de ontwikkeling van gemeenschappelijke markten, kan visadiensten coƶrdineren en noodhulp verstrekken, maar moet ophouden zich te gedragen als bilaterale donor.

Bert Peterse

'De SP is een partij die aan de ene kant werkt vanuit een aantal idealen en aan de andere kant die idealen niet alleen uitspreekt maar er ook praktisch naar handelt. Aangezien ik graag de wereld wat eerlijker maak, is dat voor mij een ideale combinatie.'

Doe ook mee