Coca Cola Universiteit
Onderwijs en sport

Onafhankelijkheid voor wetenschappers en journalisten

De kwaliteit en de onafhankelijkheid van de wetenschap staan onder druk. Onafhankelijk onderzoek is van groot belang voor de samenleving. In toenemende mate is onderzoek financieel afhankelijk van opdrachtgevers. Het gevaar van beïnvloeding is het sterkst wanneer het onderzoek slechts door één partij wordt gefinancierd. Beroepseer, academische ethiek en wetenschappelijke onafhankelijkheid komen steeds verder onder druk te staan.

We staan voor de onafhankelijkheid van de media. Bedreiging van journalisten accepteren we niet, dat wordt altijd onderzocht en vervolgd.

 

 

 

Wat moet er gebeuren?

Onze standpunten

  1. De positie van wetenschappers wordt versterkt, door meer vaste aanstellingen en meer waar­borgen voor het doen van onafhankelijk onderzoek. Met een onderzoeksfonds, waarin bedrijven opdrachten kunnen aanbieden, zonder dat er nog een directe band is tussen het bedrijf en de onder­zoeker. Externe opdrachtgevers moeten de uitkomsten van onderzoek niet kunnen beïnvloeden en mogen publicatie van resultaten niet tegenhouden. Artikelen moeten gratis toegankelijk zijn.
  2. We staan voor de onafhankelijkheid van media. Bedreigingen van journalisten accepteren we niet. Dit wordt altijd onderzocht en vervolgd.
  3. Door de invoering van een minimumtarief kunnen (freelance) journalisten en fotografen een fatsoenlijke boterham verdienen. We zetten ons in voor het behoud en de versterking van onafhankelijke regionale en lokale media.
  4. Er komt beter toezicht op de algoritmes die sociale mediabedrijven gebruiken.
  5. De onafhankelijkheid van onderzoek kan pas echt worden gegarandeerd wanneer de druk op publicaties en rendementseisen op wetenschappelijk onderzoek verleden tijd zijn. Er zal meer budget beschikbaar moeten komen voor ongebonden en onafhankelijk onderzoek (‘eerste geldstroom’). De SP wil middelen van de tweede geldstroom naar de eerste geldstroom overhevelen om zo de competitie in de wetenschap te verminderen.
  6. De SP pleit voor openbaarheid van financiering van onderzoek, nevenfuncties van wetenschappers en recht op publicatievrijheid. Daarnaast moet er een door de overheid beheerd register van gefinancierde leerstoelen, de gemaakte afspraken met bedrijven hierover en neveninkomsten van academici komen. En wordt de directe invloed van het bedrijfsleven via sponsoring beperkt.
  7. Onderzoeksresultaten moeten openbaar toegankelijk en beschikbaar zijn zodat wetenschappelijke kennis ten goede komt aan het algemeen belang.
  8. De Nederlandse Publieke Omroep verdient bescherming én verdere ontwikkeling. De SP hecht waarde aan een pluriform aanbod waarbij kijkcijfers van ondergeschikt belang zijn. Omroepen moeten in staat worden gesteld programma’s van hoge kwaliteit te maken. Het is onwenselijk dat programma’s van de publieke omroep op internet alleen tegen betaling verkrijgbaar zijn.
  9. Televisiekijkers hebben recht op inspraak over het zenderaanbod op televisie en radio. De regering dient te zorgen voor volwaardige consumenteninvloed op digitale zenderpakketten. Zonder inspraak zijn de kabelbedrijven heer en meester over de inhoud van zenderpakketten. Er moet een tegenmacht zijn waar kijkers terecht kunnen.

 

 

 

Wat we doen!

In 2016 verscheen ‘Wetenschapper aan het Woord’ een SP- onderzoek onder bijna 1.000 wetenschappers. De resultaten en aanbevelingen zijn in dat rapport te vinden.

 

 

 

Wat jij kunt doen!

De SP is elke dag binnen én buiten de Tweede Kamer actief. Wij geloven dat politiek niet alleen maar praten moet zijn, maar dat je ook moet doen waar je in gelooft. Een beter Nederland is mogelijk!

Dus sluit je aan en word lid van de SP!  

Word lid van de SP!

Of schrijf je hieronder in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte.