Detentie en TBS
Veiligheid

Niet bezuinigen op gevangenissen

Detentie is een belangrijk onderdeel van ons strafrecht. Terwijl gevangenen hun straf uitzitten moet er veel aandacht zijn voor hun terugkeer naar de maatschappij. Daar hoort onder meer de aanpak van verslaving en psychosociale problemen bij. Ook zetten we in op het verrichten van zinvolle arbeid voor de samenleving. Wat gevangenen met dat werk verdienen kan deels opzij gezet worden voor de slachtoffers van hun misdrijven.  

Voor een goede uitvoer van gevangenisstraf is het van belang dat er niet bezuinigd wordt op het personeel en dat er geen gevangenissen worden gesloten. Privatisering van gevangenissen is wat ons betreft uit den boze. 

Jeugddetentie verdient bijzondere aandacht. Gevangenissen voor jongeren zijn nu niet altijd even effectief in het terugdringen van recidive. We moeten hen tijdens hun detentie voorbereiden op een goede terugkeer naar school of werk zodra hun staf is uitgezeten.