Nationaal ZorgFonds
Zorg

Naar één Nationaal ZorgFonds

Als het aan de SP ligt dan gaat het Nederlandse zorgstelsel flink op de schop. De zorg is geen markt. Daarom komt er een Nationaal ZorgFonds, de zorgverzekeraars hebben we dan niet meer nodig. De tandarts, fysiotherapie en de geestelijke gezondheidszorg komen voor iedereen in het basispakket. Niet concurrentie en winstbejag maar de gezondheid van mensen en de aandacht voor patiënten horen centraal te staan.  

De SP wil professionals in de zorg meer ruimte geven om hun werk te doen. Daarom snijden we in bureaucratie: minder formulieren, minder indicaties, minder keurmerken en minder managers.

We voorkomen dat de zorg per gemeente verschilt, door invoering van een gemeentelijk basispakket voor o.a. de huishoudelijke hulp, begeleiding, dagbesteding en ondersteuning voor mantelzorg (respijtzorg). Door gemeenten voldoende middelen te geven voor de zorgtaken wordt de eigen bijdrage overbodig. Geld dat bestemd is voor de zorg gaat ook daadwerkelijk naar zorg, en niet naar allerlei bureaucratie en riante inkomens voor zorgbestuurders.

Door overdreven controlezucht te bestrijden krijgen de werknemers in de zorg meer zeggenschap over hun eigen werk en zorgen we dat zorggeld ook daadwerkelijk bij de zorg terechtkomt.

Om de samenwerking in de zorg te verbeteren stapt de SP af van de gedwongen concurrentie die nu aan de zorg is opgelegd. Uitvindingen en slimmere behandelmethodes zijn er om te delen en niet om voor jezelf te houden; we willen immers allemaal profiteren van de vooruitgang die in de zorg wordt geboekt.