Belasting (Flickr: parkris)
Economie

Multinationals en superrijken belasten

Om al onze publieke taken zoals zorg, sociale zekerheid, onderwijs, politie, wegen en dergelijke te kunnen betalen heeft de overheid inkomsten nodig. Die haalt men uit belastingen en uit sociale premies. Voor de SP is solidariteit het belangrijkste uitgangspunt bij het heffen van belastingen: de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten.

De winstbelasting voor grote bedrijven daalt al jaren. Burgers zijn in vergelijking tot bedrijven juist meer belasting gaan betalen. Ook de grote bedrijven gaan hun bijdrage leveren en eerlijk belasting betalen. Ontduikers worden strafrechtelijk vervolgd. Speciale belastingafspraken met multinationals en perverse aftrekposten schaffen we af. Door een specifieke ‘digitaks’ zorgen we dat ook onlinebedrijven en internetplatforms voortaan hun bijdrage leveren.

Wij willen de inkomens- en vermogensverschillen in Nederland kleiner maken. Dat kan door het belastingsysteem progressiever te maken en vermogens eerlijker te belasten. Met een ‘miljonairsbelasting’ laten we de allerrijkste burgers hun eerlijke deel betalen.