Varkenfraude
Dierenwelzijn

Misstanden transport en slachterijen aanpakken

De SP wil de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit versterken. Misstanden bij het transport van dieren en in slachterijen willen we strenger aanpakken. 

 

Transporten van slachtdieren over lange afstanden worden verboden

De SP wil een einde maken aan veetransporten naar niet-EU-landen. In 2020 werd voor maar liefst 1,8 miljard euro aan levende dieren ons land uitgevoerd. Een deel van deze dieren werd zelfs vervoerd naar landen buiten de EU. Meer dan 30.000 runderen maken jaarlijks de verschrikkelijke reis naar landen als Rusland of Kazachstan.

Voor de SP staat dierenwelzijn bij veetransport voorop. Deze kan simpelweg niet worden gewaarborgd worden als dieren over afstanden van soms duizenden kilometers worden vervoerd in veel te krappe vrachtwagens. Daarom pleiten we voor een definitief verbod op veetransporten naar landen buiten de EU.