Zorg

Menswaardige ouderen- en gehandicaptenzorg

De zorg voor ouderen en voor mensen met een beperking is steeds verder afgebroken. Er werd bezuinigd op de zorg thuis, en tegelijkertijd werden de verzorgingshuizen gesloten. De SP heeft zich altijd verzet tegen het besluit van kabinet Rutte ll van de PvdA en de VVD om de verzorgingshuizen te sluiten. Nu zijn de verzorgingshuizen er niet meer, en zien steeds meer mensen in dat dit een fout besluit is geweest.

Menswaardige zorg moet voorop staan.

Het is daarom nu tijd voor iets beters. We willen dat ouderen kunnen kiezen tussen goede zorg thuis, of voor een fijne plek in een kleinschalig Zorgbuurthuis, met een inloopfunctie voor de hele buurt. In Oss laten wij zien hoe een Zorgbuurthuis kan werken. Naar dat voorbeeld organiseren wij de ouderenzorg in het hele land.

 

 

 

Feiten en cijfers

1 op de 5 ouderen zou oud willen worden zoals in het zorgbuurthuis.


Mensen die in de zorg beginnen te werken haken vaak weer af door de hoge werkdruk. 43% van de nieuwe medewerkers in de zorg binnen 2 jaar weer vertrokken. 

 

 

 

Wat moet er gebeuren?

Onze standpunten

  1. We willen dat de ouderen voortaan kunnen kiezen tussen goede zorg thuis, of voor een fijne plek in een kleinschalig Zorgbuurthuis. Een plek waar je oud kunt worden, in je eigen vertrouwde buurt. Waar je samen kunt wonen met je partner, ook als de een zorg nodig heeft en de ander niet. Met vers eten, en vaste en bekende gezichten. Zonder de lange gangen van het oude verzorgingshuis, maar kleinschalig, zoals thuis. Lees meer over het zorgbuurthuis

  2. Onze ouderen verdienen een waardige oude dag. Medische behandelingen die de kwaliteit van leven verbeteren worden gegarandeerd voor elke leeftijd. We willen geen wachtlijsten voor verpleeghuizen en de personele bezettingsnorm voor voldoende personeel in het verpleeghuis handhaven we.
  3. De SP kiest ervoor om zoveel mogelijk zorg in de buurt, op kleine schaal te organiseren. We voorkomen dat de zorg per gemeente verschilt, door de invoering van een gemeentelijk basispakket voor onder meer de huishoudelijke zorg, begeleiding, dagbesteding en respijtzorg (ondersteuning voor mantelzorg). Bij verhuizing naar een andere gemeente mogen de huidige eigen hulpmiddelen worden behouden. Door gemeenten voldoende middelen te geven voor de zorgtaken wordt de eigen bijdrage overbodig.
  4. Geld dat bestemd is voor de zorg gaat ook echt naar zorg en niet naar allerlei bureaucratie en riante inkomens voor zorgbestuurders. Er valt nog genoeg geld te besparen in de zorg op marktwerking, bureaucratie, winstuitkeringen en concurrentie. Laten we daar het geld halen.
  5. De SP wil de bureaucratie in de zorg bestrijden. Daarom geven we medewerkers in de ouderen- en gehandicaptenzorg meer zeggenschap over hun werkzaamheden. We dwingen ze niet hen om constant formulieren in te vullen omdat de zorg daar niet beter van wordt.
  6. In de langdurige zorg stappen we af van de ingewikkelde indicaties die nu gebruikt worden. De SP wil de langdurige zorg betalen op basis van zorgvraag, personeelsbezetting en omgevingseisen. Dat scheelt veel bureaucratie voor het personeel en voorkomt dat cliënten telkens opnieuw geïndiceerd moeten worden.
  7. Betere zorg is nodig voor mensen met een handicap en chronisch zieken. Hun belangen verdienen dan ook meer aandacht in alle onderdelen van het overheidsbeleid. Kleinschalige woonvormen met 24-uurs zorg voor mensen met een beperking, is een goed alternatief binnen de huidige gehandicaptenzorg.
  8. Wij vinden het niet goed dat ouderen en mensen met een beperking steeds door andere mensen worden gewassen, verpleegd of verzorgd. In de thuiszorg draait het immers om vertrouwen, om het contact van mens tot mens. Thuis kunnen blijven wonen als je verzorging nodig hebt, daar gaat het om.
  9. Familie, vrienden of buren kunnen in de ogen van de SP nooit gedwongen worden om professionele zorg te verlenen. Huidige mantelzorgers en vrijwilligers moeten juist meer ondersteuning krijgen in plaats van hogere werkdruk. Wie mantelzorg geeft, heeft extra kosten door misgelopen inkomsten uit werk en reiskosten. Het is alleszins redelijk om daar een onkostenvergoeding tegenover te stellen. Veel mantelzorgers raken overbelast, vooral de werkende mantelzorgers. Uitbreiding van het zorgverlof en ontheffing van de sollicitatieplicht kunnen mantelzorgers ontlasten. Ook moeten mantelzorgers voorrang krijgen bij het verkrijgen van een woning, zodat zij dichter bij hun familielid kunnen wonen. Bij indicatiestelling voor thuiszorg of huishoudelijke verzorging mag aanwezigheid van mantelzorg geen rol spelen. Mantelzorgondersteuning wordt opgenomen in het gemeentelijk basispakket, zodat elke gemeente verplicht is om goede mantelzorgondersteuning te organiseren
  10. Voor de zorgtaken moet gewerkt worden met een basistarief om te voorkomen dat er door de bodem van de kostprijs wordt gezakt. Thuiszorgmedewerkers hebben ten onrechte flink ingeleverd op hun salaris. Belangrijk is dat gemeenten verplicht worden om het geld dat zij krijgen voor zorg en ondersteuning uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), ook daadwerkelijk te besteden aan zorg. Met voldoende Rijksfinanciering en de plicht zorggeld aan zorg te besteden, kunnen de eigen betalingen vervallen.

 

 

 

Wat we doen!

De SP wil dat elke oudere die dat wil moet kunnen kiezen voor een zorgbuurthuis. Sinds het sluiten van de verzorgingshuizen door het PvdA-VVD kabinet Rutte II moeten mensen langer thuis wonen tot het echt niet meer gaat. Dit kan leiden tot eenzaamheid of onvoldoende goede zorg. Met het zorgbuurthuis maken we fijn oud kunnen worden in de eigen buurt voor iedereen mogelijk. De SP wil door heel Nederland zorgbuurthuizen, een kleinschalige woonvorm waarin je oud kunt worden in je eigen buurt.

Een bijkomend voordeel van zorgbuurthuizen is dat het snel zorgt voor meer beschikbare woningen. Door mensen de keuze te geven om oud te worden in een zorgbuurthuis, komen er bestaande woningen beschikbaar.

Het idee voor het zorgbuurthuis is samen met experts, zorgverleners, zorgbestuurders en een architect een aantal jaar geleden ontwikkeld door Lilian Marijnissen. Het allereerste zorgbuurthuis is inmiddels geopend in Oss.

 

 

 

 

Wat jij kunt doen!

De SP is elke dag binnen én buiten de Tweede Kamer actief. Wij geloven dat politiek niet alleen maar praten moet zijn, maar dat je ook moet doen waar je in gelooft. Een beter Nederland is mogelijk!

Dus sluit je aan en word lid van de SP!  

Word lid van de SP!

Of schrijf je hieronder in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte.