MBO (Flickr: eelkedekker)
Onderwijs

Het MBO is geen leerfabriek

Goed beroepsonderwijs begint bij het contact tussen student en docent. De SP vindt dat het middelbaar beroepsonderwijs te grootschalig is geworden. Er zijn grote ROC’s ontstaan met tienduizenden studenten per instelling. Zo zijn leerfabrieken ontstaan met teveel managers en te weinig docenten. Er gaat veel geld verloren door bureaucratie; geld dat de SP liever besteedt aan beter onderwijs en meer docenten.

Wij willen werken aan kleinschalige vakscholen waar jongeren de kans krijgen een vak te leren en niet verdrinken in bureaucratie en grootschaligheid. Praktijkgericht onderwijs vinden we belangrijker dan het zogenaamde ‘competentiegericht’ onderwijs waarbij leraren vooral bezig zijn met het afvinken van competenties. De SP wil samen met het bedrijfsleven werken aan meer stageplaatsen.