Materieel (Flickr: faceme)
Defensie

Materieel

De SP is voorstander van een krijgsmacht gericht op vredesmissies. De Joint Strike Fighter vinden we dan ook weggegooid geld. Wat de SP betreft vliegt het Nederlandse leger voorlopig door met de F16 en laten we de JSF voor wat het is: een miljardenverslindende technologische zeperd. 

De SP wil een krijgsmacht die in staat is een bijdrage te leveren aan het versterken van de internationale rechtsorde

Ons leger krijgt geen bewapende onbemande vliegtuigen (drones). Er moeten op internationaal niveau afspraken gemaakt worden over regulering van het gebruik van drones. 

We zien streng toe op de regels rond wapenexport. Aan landen die mensenrechten schenden of in een spanningsgebied liggen, levert Nederland in ieder geval geen wapens. De Nederlandse financiële sector laten we niet beleggen in de wapenindustrie. Wapenbeurzen houden we buiten de deur, net als privatisering van defensieonderdelen. We zien scherp toe op naleving van het Internationaal Verdrag tegen Clustermunitie en streven naar verdere beperking van de wapenwedloop en wapenexport. Kernwapens moeten de wereld uit, om te beginnen uit Nederland.