Inkomen
Inkomen

De lonen moeten omhoog

Wij willen dat iedereen naar vermogen kan meekomen in de samenleving. We willen eerlijk delen en gunnen iedereen die naar vermogen werkt een leefbaar inkomen. De SP wil ook goed zorgen voor de mensen die niet kunnen werken – bijvoorbeeld vanwege een handicap, verslavingen, psychische problemen of dakloosheid. We laten niemand vallen, álle Nederlanders hebben recht op een menswaardig bestaan.

Helaas lukt het een steeds grotere groep Nederlanders niet om rond te komen van het inkomen dat ze ontvangen. De groep ‘werkende armen’ groeit, zij hebben wel een baan (soms zelfs twee) maar verdienen amper genoeg geld om rond te komen. Ook de groep uitkeringsgerechtigden die niet kan werken heeft grote moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Wij willen armoede bestrijden. De SP wil een structurele verhoging van tien procent van het wettelijk minimumloon en daaraan gekoppelde uitkeringen. Ook zouden gemeenten meer mogelijkheden moeten krijgen om armoede onder kinderen te bestrijden. 

De SP was één van de eerste partijen die wees op de groeiende kloof tussen salarissen in de top van het bedrijfsleven en de inkomens van ‘gewone werknemers’. Wij willen de groeiende verschillen tussen inkomens binnen bedrijven een halt toe roepen, dat dan kan door alle werknemers in een cao onder te brengen. Voor de publieke en semi-publieke sector wil de SP een maximumsalaris. In ziekenhuizen, universiteiten, woningcorporaties en andere (semi-) publieke instellingen hoeft niemand meer te verdienen dan de minister-president.