Landbouw
Klimaat en milieu

Landbouw groener en eerlijker maken

Mensen staan steeds verder af van het eten op hun bord. We geven de productie van ons voedsel vaak niet de aandacht die het verdient. Nederland loopt in Europa achterop met biologische landbouw en producten. Veel boeren stoppen er nu mee. Dat heeft grote gevolgen voor de boerengezinnen, maar ook voor het Nederlandse cultuurlandschap. Het geld dat nu naar Europa gaat en terugkomt in de vorm van toeslagen, kan beter worden gebruikt om de Nederlandse landbouw flink duurzamer en groener te maken.

We stoppen met de bio-industrie. Weidegang wordt verplicht. In plaats van de intensivering en schaalvergroting ondersteunen we boeren die diervriendelijk en duurzaam produceren. De duurzame boer verdient ook een duurzaam inkomen. Minder transport over de wereld en meer regionale productie. Geen gevaarlijk landbouwgif, maar biologische bestrijding. En garanties voor de gezondheid van boeren, bewoners en dieren. Een stevige beperking van de veestapel is nodig om verdere milieu- en klimaatschade tegen te gaan. Door een importverbod voor elke soort bont maken we Nederland bontvrij. We willen een verbod op het patenteren van gewaseigenschappen.

Nederland kent bijna 12 miljoen varkens, 4 miljoen runderen, 1 miljoen schapen, een 0,5 miljoen geiten en bijna 100 miljoen kippen. Deze enorme veestapel is niet alleen zeer slecht voor het dierenwelzijn in ons land. Het brengt ook enorme risico’s voor de volksgezondheid met zich mee. We hebben gezien dat infectieziekten die dieren oplopen ook op mensen kunnen overgaan zoals bij de Q-koorts. Willen we deze risico’s beperken en een herhaling op bijvoorbeeld de Q-koorts verkleinen, dan zullen we ook toe moeten naar een kleinere veestapel.