We willen ons land schoon en leefbaar houden, nu en voor de toekomst. Wat we nu kapotmaken, krijgen we nooit meer terug. Het aandeel duurzame energie laten we daarom stevig stijgen, bijvoorbeeld door meer voorwaarden te stellen aan energieleveranciers.

De overheid neemt de komende jaren haar verantwoordelijkheid voor energiezuinig produceren en meer duurzame stroom- en gasproductie. We stimuleren dat mensen vaker kiezen voor zuinige en duurzame energie. Bovendien nemen we maatregelen om het belastingstelsel flink te vergroenen en te besparen op het gebruik van energie.

De SP doet voorstellen om afval meer milieuvriendelijk te verwerken en grondstoffen opnieuw te gebruiken. Wij bevorderen statiegeldsystemen. Ook gaan we asbestvervuiling beter inventariseren en bestrijden. Vervuilde grond gaan we beter reinigen. Bovendien versterken we het toezicht op milieuvervuiling en de handhaving van milieuregels.

Lieke van Rossum

'We moeten zuinig omgaan met ons milieu, omdat we ook voor de generaties na ons de wereld leefbaar moeten houden en veel energie- en grondstoffen uitgeput raken.'

Doe ook mee