Flickr/Rijksmuseum Twenthe (CC BY-NC-ND 2.0)
Onderwijs

Kleinschalig voortgezet onderwijs

De ideale middelbare school is – wat de SP betreft – een kleinschalige school. Met kleine klassen en korte lijnen tussen docenten en de directie. Wij verzetten ons tegen de schaalvergroting in het onderwijs omdat het leidt tot meer bureaucratie en minder aandacht voor leerlingen.

De SP wil dat leraren meer vrijheid krijgen om hun vak naar eigen inzicht in te vullen. De lerarenvergadering en niet de directie bepaalt het onderwijskundig beleid. De medezeggenschapsraad krijgt instemmingsrecht op de begroting, zo zorgen we dat onderwijsgeld goed terecht komt.