Michiel van Nispen
Veiligheid

Klassenjustitie bestrijden

We verbeteren de toegang tot het recht, dit is een fundament van onze rechtsstaat. De griffierechten gaan omlaag. Sociaal advocaten zijn onmisbaar voor mensen die geen dure advocaat kunnen betalen. Om te voorkomen dat sociaal advocaten stoppen verhogen we de vergoedingen, verlagen we de eigen bijdragen en verruimen we de inkomensgrenzen. Zo garanderen we de rechtshulp en gaan we klassenjustitie tegen.