Goede jeugdzorg is van groot belang, zodat kinderen vroegtijdig de juiste hulp en begeleiding krijgen. Maar bijna nergens is het falen van de politiek zo duidelijk als in de jeugdzorg. Miljarden worden uitgegeven aan managers, bureaucratie en instanties die langs elkaar heen werken. Met als gevolg ontwrichte gezinnen, ouders en kinderen zonder toekomst. Medewerkers verdrinken in het papierwerk en hulpverleners hebben veel te weinig tijd voor de kinderen. Daar moet snel verandering in komen.

Ieder kind verdient een goede school en de beste (jeugd)zorg!

De SP staat achter het idee dat de gemeenten verantwoordelijk worden voor de jeugdzorg. De zorg dichtbij, kortere lijnen tussen jeugdhulpverleners en het verdwijnen van wachtlijsten is uiteindelijk het beste voor kinderen en jongeren die deze zorg nodig hebben. Als het aan de SP ligt dan worden ouders vanuit laagdrempelige centra in de buurt ondersteund bij de opvoeding. Het Centrum voor Jeugd en Gezin en de GGD’s hebben hierin een cruciale rol.

De forse bezuinigingen op de jeugdzorg steunt de SP niet. Kinderen en hun ouders moeten het recht op jeugdzorg behouden. Jeugdhulpverleners moeten weer zeggenschap krijgen over hun werk. Daarvoor is voldoende geld nodig. 

Jeugdzorg - Onze mensen

Tjitske Siderius

"Wij staan voor zorg dichtbij, daarom willen we kortere lijnen tussen jeugdhulpverleners"

Word ook actief