Werkgelegenheid
Inkomen

Investeren in werkgelegenheid

Door de crisis – en de bezuinigingen van het kabinet  – zijn veel banen verloren gegaan en is de werkloosheid enorm gegroeid.  De SP vindt dat de overheid meer moet doen om voor banen te zorgen. Als bedrijven en burgers bezuinigen dan is het extra belangrijk dat de overheid voor behoud van banen zorgt.

De SP heeft vanaf 2009 voorgesteld extra banen te creëren door onderhoud aan woningen en spoorwegen, scholen en universiteiten, dijken en wegen naar voren te halen. Helaas kregen deze plannen - net als de voorstellen van de SP om tienduizenden banen te behouden in de zorg - geen steun van het kabinet.

Wij willen dat er een nationale investeringsbank (NIB) komt die kredieten gaat verstrekken aan gezonde en goed geleide bedrijven. Daarmee zorgen we ervoor dat bijvoorbeeld de industrie weer kan investeren en zodoende ook meer werkgelegenheid kan creëren.

De meeste Nederlanders werken bij kleine en middelgrote bedrijven. Maar juist het MKB is hard geraakt door het kabinetsbeleid. Maatregelen als het verhogen van de BTW zorgen voor lagere omzet en dus minder werk bij bedrijven. De SP wil daarom de verhoging van de BTW terugdraaien, zo herstellen we de koopkracht van mensen en creëren we meer banen in het MKB.

Door het oprichten van gemeentelijke leerwerkbedrijven krijgen mensen met een bijstandsuitkering gerichte ondersteuning bij het vinden van een baan.