Economie
Economie

Investeren in de economie

De crisis was geen natuurramp, maar het gevolg van politieke keuzes. Van bange politici, die geen verantwoordelijkheid durfden te nemen en hoopten dat de markt voor hen alle problemen zou oplossen. Ons rijke land is door onverantwoord gedrag van bankiers, beleggers en bestuurders in grote problemen gekomen. Mensen met de minste schuld aan de crisis dreigen nu de rekening te moeten betalen. Werknemers en kleine zelfstandigen, jongeren en studenten, ouderen en zieken. Zij leveren in, terwijl degenen die de economie lieten ontsporen grotendeels buiten schot blijven. Zij gunnen elkaar belachelijke salarissen, bizarre bonussen en woekerwinsten, terwijl burgers niet eens meer weten of hun geld nog wel veilig is, hun baan blijft bestaan en er straks nog pensioen voor hen is. 

De SP wil een nationale investeringsbank oprichten die kredieten verstrekt aan fundamenteel gezonde en goed geleide bedrijven. Hiermee brengen we de industrie en de werkgelegenheid weer op gang en geven we investeringen in een duurzame economie een impuls. Ook voor kleinere bedrijven moet het mogelijk zijn om krediet te krijgen bij een bank. In Nederland wordt te vaak nee gezegd tegen het MKB dat bij de bank aanklopt, vaak omdat een bank meer werk moet besteden aan een relatief kleine klant dan aan een grote. Mede door voorstellen van de SP in de Tweede Kamer is er op dat vlak, met onder andere overheidsgaranties en –kredieten, het nodige verbeterd maar we zijn er nog niet. Banken moeten zich realiseren dat ook kredieten voor het MKB van groot belang zijn voor onze maatschappij.