Interne markt (Flickr: dahlstroms)
Europa

Grenzen stellen aan de markt

In Europa mogen mensen, goederen en werk vrij reizen. Als Nederlander kun je zonder veel gedoe in Duitsland aan de slag en een Frans bedrijf mag zijn producten zonder belemmeringen naar Griekenland exporteren. Binnen Europa hoef je aan de grens je paspoort nergens meer te laten zien. Dat levert veel praktisch voordeel op, maar we stuiten ook op nadelen. Bedrijven die zich in een ander land vestigen en hun sociale rechten daarop aanpassen zorgen voor een verstoring van de markt. Hierdoor kunnen werknemers ineens voor een lager loon of minder pensioenopbouw aan het werk gaan. Dit zorgt voor oneerlijke concurrentie. Onder meer transportchauffeurs ondervinden daar nadeel van. 

Wat de SP betreft moeten sociale rechten voor werknemers gewaarborgd worden. Het minimumloon en arbeidsomstandigheden mogen nooit ondergeschikt gemaakt worden aan de markt. Gelijk loon voor gelijk werk is het uitgangspunt. Waar het vrije verkeer van mensen, goederen en diensten knelt met het welzijn en de welvaart van de bevolking moeten we dat aan banden kunnen leggen. Europese samenwerking is belangrijk, maar de mensen staan voorop. Niet de centen.