Defensiepersoneel
Defensie

Goede arbeidsomstandigheden

Militairen zetten zich met lijf en leden in voor onze veiligheid en de internationale rechtsorde. We vragen veel van onze mannen en vrouwen. Dat geeft Defensie als werkgever ook verplichtingen. Personeel moet kunnen rekenen op goede arbeidsomstandigheden en deugdelijk materieel.

Als door noodzakelijke bezuinigingen militairen worden ontslagen, moeten zij kunnen rekenen op zorgvuldige begeleiding en ondersteuning vanuit de overheid. Voor hen moet sterk worden ingezet op het vinden van ander werk. 

In 2011 is de Veteranenwet aangenomen door de Tweede Kamer. Oud-militairen krijgen hiermee de erkenning, waardering en zorg waar zij recht op hebben. De SP ziet toe op de goede uitvoering van deze wet. 

De minimumleeftijd voor deelname door militairen wordt, overeenkomstig de wens van de Verenigde Naties, verhoogd naar 21 jaar. 

Sadet Karabulut

Onze militairen verdienen groot respect. Zij zijn bereid hun leven op het spel te zetten en lopen vaak groot gevaar. Daarom pleit de SP al jaren voor goede arbeidsvoorwaarden, goed materieel en voldoende nazorg voor veteranen.

Doe ook mee