Bestuur
Democratie

Goed bestuur

Burgers moeten meer te zeggen krijgen over de inrichting van onze samenleving. We stoppen daarom met de uitverkoop van publieke diensten, maar maken de overheid wel efficiënter. De bijzondere voorrechten van politici leggen we aan banden, zoals de riante wachtgeldregeling, en we stoppen met het nodeloos inhuren van dure externe medewerkers bij de overheid. Met de oprichting van een ‘Huis voor klokkenluiders’ gaan we mensen die misstanden melden beter beschermen en ernstige maatschappelijke misstanden oplossen. Buurtbewoners krijgen meer inspraak over de inrichting van en de voorzieningen in hun eigen buurt: zij weten het beste wat wel en wat niet werkt.

Ronald van Raak

De kloof tussen burger en bestuur is veel groter dan veel mensen beseffen. De wereld wordt er een stuk mooier op als de mensen die de besluiten nemen de macht meer uit handen geven.

Doe ook mee