Europa EU
Europa

Geen uitbreiding van de EU

Wat de SP betreft vindt er voorlopig geen verdere uitbreiding van de EU plaats. Ook de Balkanlanden zijn nog lang niet klaar voor het lidmaatschap. Bij eventuele toekomstige uitbreiding zullen de toetredingscriteria strikt toegepast worden. Hierbij geldt: bij twijfel niet doen. Eventuele verdere uitbreidingen van de Europese Unie moeten in Nederland ter goedkeuring in een referendum aan de bevolking worden voorgelegd.