Economie

Financiële markten inperken

De financiële crisis heeft laten zien dat banken en andere financiële instellingen strenge regels nodig hebben om goed te kunnen functioneren. Lange tijd heeft de politiek de banken vrij spel gegeven. Bankiers hebben gegokt met het geld van spaarders en beleggers, waardoor banken op omvielen stonden en de staat moest bijspringen. Uiteindelijk heeft de burger de rekening van deze malaise betaald. De gevolgen van de bankencrisis slaan nog altijd grote gaten in de begroting van de overheid en zijn elke dag nog merkbaar.

Wij willen alles op alles zetten om een nieuwe financiële crisis te voorkomen. Daarvoor moet Nederland zich inzetten voor het recht om nationaal verdergaande eisen te stellen, zodat banken voldoende eigen geld hebben om tegenslagen te kunnen incasseren en onze spaargelden voldoende veilig zijn. En vooral, dat niet wederom een beroep op de portemonnee van de burger wordt gedaan.

Er moet streng toezicht komen op het beloningsbeleid van financiële instellingen. Hiermee moet een einde worden gemaakt aan het belonen van bankmedewerkers voor het nemen van onverantwoorde risico’s. Daarnaast moet onderzocht worden of er meer wettelijke mogelijkheden kunnen komen om bankiers persoonlijk aansprakelijk te stellen, en te vervolgen, voor het willens en wetens misbruiken van het financiële systeem voor eigen gewin.

Nieuwe financiële producten moeten voortaan getoetst worden voordat zij op de markt worden gebracht, zoals dat ook gebeurt met nieuwe geneesmiddelen. Bij de toetsing wordt er door toezichthouders aandacht besteed aan transparantie, de mogelijke risico’s en maatschappelijke effecten. Producten die niet deugen of niet goed te begrijpen zijn, zoals woekerpolissen, worden van de markt geweerd.

Daarnaast moet er een scheiding komen tussen nuts- en zakenbanken, zodat banken niet meer voor eigen gewin kunnen gokken met spaargelden van hun klanten. Dit doen we in Europees verband, maar Nederland moet hierin het voortouw nemen.