Eerlijke handel (Flickr: ricephotos)
Economie

Eerlijke handel wereldwijd

Internationale solidariteit is de hoeksteen van onze beschaving. We zetten daarom niet alleen in op ontwikkelingssamenwerking en noodhulp, maar willen ook de ruimte geven aan eerlijke handel met armere landen. In Nederland én in Europa maken we ons sterk voor betere handelsregels, zodat kleine ondernemers en boeren een goede prijs voor hun producten krijgen. Zij moeten de ruimte krijgen om hun eigen economie, industrie en landbouw op te bouwen. Wij zetten ons in voor eerlijke handel en blijven ons dus verzetten tegen handelsverdragen met exclusieve privileges voor buitenlandse investeerders, zoals TTIP en CETA.

Eerlijke handel gaat niet alleen over de prijs van producten, maar ook over de rechten en zekerheden van werknemers en het milieu. Het is belangrijk dat de arbeidsomstandigheden van werknemers in armere landen op orde zijn en dat werknemersrechten beschermd worden. De Internationale Arbeidsorganisatie van de Verenigde Naties heeft hier een belangrijke taak in.

Winstbejag van de rijken ten koste van de voedselveiligheid, de mensenrechten en een schoon milieu accepteren we niet. Internationaal zetten we ons onder meer in voor een belasting op financiële transacties. Zo kunnen we ook uitbuiting van arme landen helpen voorkomen. We maken een einde aan Nederland als belastingparadijs. Jaarlijks lopen arme landen meer dan honderd miljard dollar aan belastinginkomsten mis door schimmige belastingroutes. Nederland is één van de landen die internationale belastingontwijking faciliteert. Daar moet een einde aan komen. Daarnaast willen we op grote schaal informatie over belastingplichtigen uitwisselen om belastingontwijking en -ontduiking tegen te gaan. Met onze expertise kunnen we andere landen helpen met het opzetten van een goed (of beter) functionerend belastingenstelsel.