Eerlijke handel (Flickr: ricephotos)
Wereld

Eerlijke handel

Internationale solidariteit is de hoeksteen van onze beschaving. We zetten daarom niet alleen in op ontwikkelingssamenwerking en noodhulp, maar willen ook de ruimte geven aan eerlijke handel met armere landen. In Nederland én in Europa maken we ons sterk voor betere handelsregels, zodat kleine ondernemers en boeren een goede prijs voor hun producten krijgen. Zij moeten de ruimte krijgen om hun eigen economie, industrie en landbouw op te bouwen. 

Eerlijke handel gaat niet alleen over de prijs van producten, maar ook over de rechten en zekerheden van werknemers en het milieu. Het is belangrijk dat de arbeidsomstandigheden van werknemers in armere landen op orde zijn en dat werknemersrechten beschermd worden. De Internationale Arbeidsorganisatie van de Verenigde Naties heeft hier een belangrijke taak in. 

Jaarlijks lopen arme landen meer dan honderd miljard dollar aan belastinginkomsten mis door schimmige belastingroutes. Nederland is één van de landen die internationale belastingontwijking faciliteert. Daar moet een einde aan komen. Daarnaast willen we op grote schaal informatie over belastingplichtigen uitwisselen om belastingontwijking en -ontduiking tegen te gaan. Met onze expertise kunnen we andere landen helpen met het opzetten van een goed (of beter) functionerend belastingenstelsel. 

Krista van Velzen

‘Ik heb elf jaar in de Tweede Kamer gewerkt, drie jaar als fractiemedewerker. Daar heb ik vooral mijn scherpe kant ontwikkeld: debatteren, keihard knokken voor je standpunt, mensen op straat overtuigen. De wereld moet verbeterd worden, en wel nú!'

Doe ook mee