Dieren
Dierenwelzijn

Dieren beschermen

Wij willen goed zorgen voor onze dieren, of dat nu in de veehouderij of elders is. Dierproeven zijn vaak niet nodig; waar alternatieven voor dierproeven voorhanden zijn, willen wij deze verplicht stellen. Het doden van ‘overtollige’ dieren wordt verboden.

Als het aan de SP ligt worden dierenwelzijnsnormen aangescherpt, ook voor winkels, tentoonstellingen en markten. Binnen de veehouderij behoren dieren soorteigen gedrag te kunnen vertonen. Koeien horen in de wei, en we bevorderen de vrije uitloop van andere dieren.

Er komt een einde aan het doorfokken van gezelschapsdieren en landbouwhuisdieren. Het fokken en doden van dieren uitsluitend om hun bont of verenkleed wordt verboden. Dieren dood maken voor de lol vinden we niet meer van deze tijd, de ‘plezierjacht’ willen we daarom verbieden.