Dieren
Klimaat

Dieren beschermen

Wij willen goed zorgen voor onze dieren, of dat nu in de veehouderij of elders is. Dierproeven zijn vaak niet nodig; waar alternatieven voor dierproeven voorhanden zijn, willen wij deze verplicht stellen. Het doden van ‘overtollige’ dieren wordt verboden.

De SP wil de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit versterken. Misstanden bij het transport van dieren en in slachterijen willen we strenger aanpakken. Transporten van slachtdieren over lange afstanden worden  verboden.

Als het aan de SP ligt worden dierenwelzijnsnormen aangescherpt, ook voor winkels, tentoonstellingen en markten. Binnen de veehouderij behoren dieren soorteigen gedrag te kunnen vertonen. Koeien horen in de wei, en we bevorderen de vrije uitloop van andere dieren.

Er komt een einde aan het doorfokken van gezelschapsdieren en landbouwhuisdieren. Het fokken en doden van dieren uitsluitend om hun bont of verenkleed wordt verboden. Om dierenmishandeling tegen te gaan kan de rechter een verbod opleggen op het houden van dieren.

Dieren dood maken voor de lol vinden we niet meer van deze tijd, de ‘plezierjacht’ willen we daarom verbieden.

Frank Futselaar

Geen destructieve natuurbezuinigingen, geen verkoop van natuur van Staatsbosbeheer, genoeg recreatiegroen voor stedelingen en een beleid waarbij het uitsterven van dieren en planten wordt tegengegaan.

Doe ook mee