Het leven bestaat uit meer dan alleen werken en geld verdienen. Het voeden van de verbeelding en van de geest is net zo belangrijk. Films en televisieprogramma’s die je ziet, boeken die je leest of schrijft, muziek die je maakt of waarnaar je luistert, mooie schilderijen die je in het museum bekijkt of zelf maakt, toneel­voorstellingen waar je naar kijkt of aan meedoet. Dat zijn dingen die je uittillen boven de alledaagsheid van het bestaan.

Kunst en cultuur zijn onmisbaar in een samenleving. Het draagt direct bij aan de ontwikkeling en de creativiteit van mensen en brengt mensen en culturen dichter bij elkaar. En dat is precies wat ik wil bereiken.

Het bevorderen en ruim baan geven aan allerlei vormen van creativiteit verrijkt ons leven. Een breed aanbod van kunst en cultuur dient daarom beschikbaar en toegankelijk te zijn voor een groot publiek. Bibliotheekfilialen in oude wijken en op het platteland moeten dus niet worden gesloten, maar gekoesterd. Net als muziekscholen en fanfares, zangkoren en toneelclubs, poppodia, ateliers voor beeldende kunst en andere kleinschalige centra. 

Beginnende kunstenaars worden aangemoedigd, talent wordt gestimuleerd, zodat we in Nederland ook in de toekomst scheppende en uitvoerende kunst hebben van hoog niveau. Muzikanten en andere beroepskunstenaars bieden we een eerlijke prijs en een fatsoenlijk inkomen. En we maken gratis toegang tot rijksmusea mogelijk om zo iedereen te kunnen laten genieten van wat van ons allemaal is en ons is nagelaten.

Henri Swinkels

'Cultuur verbindt en brengt mensen samen. '

Doe ook mee