Buitenlandse zaken
Internationale zaken

Buitenlandse zaken

Nederland is geen eiland. Europa is geen fort. We moeten dan ook over de grenzen kijken en samenwerken met andere landen. Samen werken we aan vrede, veiligheid, welvaart en welzijn van alle wereldburgers. Dat verbindt ons en vermindert de kans op conflicten. 

Europa hoort niet alleen maar over geld te gaan. Internationale concurrentie zet mensen en landen tegen elkaar op. In plaats daarvan kunnen we beter samenwerken om een socialer Europa op te bouwen. Daarbij verliezen we we onderlinge diversiteit en soevereiniteit niet uit het oog. 

Nederland is het land van de vrede. Niet voor niets herbergen we in Den Haag het Vredespaleis en het Internationaal Gerechtshof. We werken in internationaal verband samen aan het bevorderen van de rechtsorde. Aan militaire missies doen we alleen mee als de Verenigde Naties daar uitdrukkelijk om vraagt. De conventies van Genève en mensenrechten spelen in de afweging om mee te werken een grote rol. 

Meta Meijer

'De mens staat voorop, in binnen- en buitenland. Ik vind het niet te verkroppen dat mensen elkaar onrecht aandoen, voor geld, voor macht, voor grondstoffen, voor wat dan ook.'

Doe ook mee