Wonen

Betaalbare huren

In zes jaar tijd zijn sociale huurwoningen bijna dertig procent duurder geworden, waardoor meer dan een half miljoen mensen moeite heeft om de huur te betalen. Huurders krijgen daarom een huurverlaging. Toekomstige huurverhogingen van sociale huurwoningen beperken we tot de inflatie. Ook in de particuliere sector leggen we de huren aan banden. Op de huurtoeslag gaan we niet bezuinigen, zo voorkomen we dat nog meer mensen de huur niet meer kunnen betalen.

We stimuleren corporaties om meer verantwoordelijkheid te nemen voor de bouw en onderhoud van betaalbare woningen voor mensen met een laag en middeninkomen. En om meer te investeren in de leefbaarheid van de buurt.

Wij zijn voor een terughoudend beleid bij het verkopen van sociale huurwoningen. In veel plaatsen zijn nu lange wachtlijsten om voor een sociale huurwoning in aanmerking tekomen. Daarom is het ook belangrijk dat er meer bijgebouwd wordt. Verkoop zou alleen moeten plaatsvinden in wijken waar het aandeel sociale huur nu erg hoog is.

De SP vindt het belangrijk dat mensen in hun eigen buurt kunnen blijven wonen. Daarom willen we betaalbare woningen voor ouderen in bestaande wijken, zodat mensen op latere leeftijd in hun eigen wijk kunnen blijven wonen.