Spoor en trein
Verkeer

Betaalbaar openbaar vervoer

Op veel plaatsten is het openbaar vervoer verschraald of verdwenen. We gaan investeren in het OV, ten koste van asfalt, en geven provincies de mogelijkheid eigen vervoersbedrijven op te richten en álle kernen in het gungebied te bedienen. Daarbij moet vervoer op maat mogelijk zijn, in het bijzonder voor mensen met een beperking. Stads- en streekvervoer maken we gratis voor ouderen (65-plus) en jongeren (12-min) en voor mensen met een beperking. De huidige OV-autoriteiten (zoals in Rotterdam/Den Haag en Amsterdam) schaffen we af.

Dankzij de inzet van de SP worden op termijn alle treinen van de NS voorzien van toiletten. Ook werken we aan het verbeteren van de toegankelijkheid van sporen en treinen voor mensen met een beperking.