Spoor en trein
Verkeer

Betaalbaar openbaar vervoer

Goed openbaar vervoer is belangrijk voor álle Nederlanders, we willen daarom samen zorgen dat openbaar vervoer voor iedereen toegankelijk wordt en betaalbaar blijft. 

Dankzij de inzet van de SP worden op termijn alle treinen van de NS voorzien van toiletten. Ook werken we aan het verbeteren van de toegankelijkheid van sporen en treinen voor mensen met een beperking.

Op voorstel van de SP komen er ter verbetering van het openbaar vervoer projecten voor snelwegbussen en voor een landelijk netwerk van snelle bussen. De marktwerking in het spoor- en busvervoer willen wij tegengaan: niet concurrentie maar goede samenwerking is volgens ons de beste manier om goed openbaar vervoer te organiseren. 

De SP wil de NS en ProRail samenvoegen. Zo kan voorkomen worden dat bij problemen op het spoor de spoorbeheerder en de grootste vervoerder naar elkaar kijken en er niks gebeurt om problemen op te lossen. Wij zien niets in het opknippen van het Nederlandse spoornet in kleinere stukken met verschillende aanbieders. Ervaringen in het buitenland leren dat dit leidt tot chaos voor de reizigers en verspillingen van middelen.