Bestuur
Democratie

Minder bestuurslagen

Dingen dubbel doen is zinloos en duur. Daarom verminderen we de overlap van bestuurslagen in ons land. We maken de provincies, als bestuurslaag tussen Rijk en gemeente, eenvoudiger, efficiënter en democratischer. De waterschappen brengen we onder bij de provincies. Bestuursregio’s heffen we op, omdat burgers hier nauwelijks inspraak hebben. Op alle niveaus bevorderen we het schrappen van onnodige bureaucratische rompslomp.

Herindeling van gemeenten kan alleen als dit het belang dient van de burgers. Dit gebeurt voortaan alleen als de inwoners van de gemeenten daarmee instemmen, bijvoorbeeld via een referendum.

Ronald van Raak

Dingen dubbel doen is zinloos en duur.

Doe ook mee