Burgers moeten meer te zeggen krijgen over de inrichting van onze samenleving. We stoppen daarom met de uitverkoop van publieke diensten, maar maken de overheid wel efficiënter. De bijzondere voorrechten van politici leggen we aan banden, zoals de riante wachtgeldregeling, en we stoppen met het nodeloos inhuren van dure externe medewerkers bij de overheid. Met de oprichting van een ‘Huis voor klokkenluiders’ gaan we mensen die misstanden melden beter beschermen en ernstige maatschappelijke misstanden oplossen. Buurtbewoners krijgen meer inspraak over de inrichting van en de voorzieningen in hun eigen buurt: zij weten het beste wat wel en wat niet werkt.

De kloof tussen burger en bestuur is veel groter dan veel mensen beseffen. De wereld wordt er een stuk mooier op als de mensen die de besluiten nemen de macht meer uit handen geven.

Dingen dubbel doen is zinloos en duur. Daarom verminderen we de overlap van bestuurslagen in ons land. We maken de provincies, als bestuurslaag tussen Rijk en gemeente, eenvoudiger, efficiënter en democratischer. De waterschappen brengen we onder bij de provincies. Bestuursregio’s heffen we op, omdat burgers hier nauwelijks inspraak hebben. Op alle niveaus bevorderen we het schrappen van onnodige bureaucratische rompslomp.

Herindeling van gemeenten kan alleen als dit het belang dient van de burgers. Dit gebeurt voortaan alleen als de inwoners van de gemeenten daarmee instemmen, bijvoorbeeld via een referendum.

Rob Mollink

De SP wil de democratie lokaal organiseren. Daarom ben ik lid geworden. We hebben de belangrijke taak om mensen duidelijk te maken dat ze wel degelijk invloed hebben op de richting waarin we ons als maatschappij begeven.

Doe ook mee