Belasting (Flickr: parkris)
Belasting

Belast multinationals en superrijken

Om al onze publieke taken zoals zorg, sociale zekerheid, onderwijs, politie, wegen en dergelijke te kunnen betalen heeft de overheid inkomsten nodig. Die haalt men uit belastingen en uit sociale premies. Voor de SP is solidariteit het belangrijkste uitgangspunt bij het heffen van belastingen: de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten.

Wij willen de inkomens- en vermogensverschillen in Nederland kleiner maken. Dat kan door het belastingsysteem progressiever te maken en vermogens eerlijker te belasten. De SP gaat daarvoor de aftrekposten in de inkomstenbelasting aanpakken, een toptarief invoeren en een vermogens- en een vermogenswinstbelasting invoeren in tegenstelling tot de oneerlijke vermogensrendementsheffing.

De winstbelasting voor grote bedrijven daalt al jaren. Burgers zijn in vergelijking tot bedrijven juist meer belasting gaan betalen. De SP wil de winstbelasting voor het midden- en kleinbedrijf niet aanpassen, maar wel van grote bedrijven een extra bijdrage vragen.

Om milieuvervuiling en klimaatverandering tegen te gaan wil de SP ons belastingstelsel ‘groener’ maken. Belastingen en heffingen worden daarom minder gebaseerd op het bezit en meer op het gebruik en de daarbij behorende milieueffecten. De vervuiler betaalt, is daarbij het motto. Bovendien nemen we maatregelen om het belastingstelsel flink te vergroenen en te besparen op het gebruik van energie.