www.sp.nl

Homepage SPSP.nl
SP :: Nieuws :: Berichten
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Vroeg of laat: Nederland Fraudeland

11-02-2011 • Het is 10 maart 2004. Op initiatief van Jan Marijnissen debatteert de Tweede Kamer over bestuurlijke integriteit en de publieke moraal. Dit naar aanleiding van vele schandalen, zoals de fraude met ESF-geld, de HBO-fraude en bouwfraudes.

Jan Marijnissen, toenmalig fractievoorzitter van de SP:

‘Velen hebben het gevoel – dat is gebaseerd op wat tot de mensen komt – dat er met twee maten wordt gemeten. Word je bij de sociale dienst betrapt op fraude, dan word je snoeihard aangepakt. Als je fraude pleegt terwijl je een salaris hebt van hier tot Tokio, bijvoorbeeld als lid van de top van Ahold, dan wordt je gevraagd een kwart van de opties in te leveren. Het is mijn stelling dat indien mensen het gevoel hebben dat er met twee maten wordt gemeten, de uitholling van de moraal zich versneld verdiept en verspreidt.
De top in ons land verdient goed en daar hoort iets tegenover te staan en wel: goede prestaties en de bereidheid in te zien dat je je hebt te gedragen omdat je tot de top behoort. Anders is het niet 'goed verdienen' maar gewoon 'zakken vullen'. Indien er fraude in het geding is en er niet adequaat wordt opgetreden, valt terecht al snel het woord klassenjustitie. Adel verplicht, zo zei men vroeger. Voor velen in de top van de samenleving en het bedrijfsleven lijkt dit echter niet meer het leitmotiv te zijn en dat is slecht: omdat het niet deugt en ook omdat op deze manier een verkeerd voorbeeld gegeven wordt.’
(…)
‘Ik geloof niet dat het debat dat wij vandaag voeren dé oplossing kan zijn voor de problemen die wij bespreken. Het kan slechts een begin zijn van een langdurige intensieve aandacht voor de aanpak van fraude. De publieke moraal moet een centrale plek krijgen in de politiek, in het bedrijfsleven, in de samenleving, ja, eigenlijk overal! Immers, geen enkele samenleving kan zonder vertrouwen. Als vertrouwen wordt beschaamd doordat instanties en personen niet doen wat van hen verwacht mag worden, leidt dat tot erosie van de publieke moraal en zal het ‘'ieder-voor-zich-denken’ zich verder verspreiden en kan fraude epidemische vormen aannemen.’ (lees hier de volledige bijdrage)

Naar de oproep van Marijnissen om langdurig en intensief aandacht te hebben voor de publieke moraal en de aanpak van fraude is niet goed geluisterd. De voorstellen van de SP om te zorgen voor een goede klokkenluidersregeling en te zorgen voor voldoende capaciteit en kennis bij het OM zijn niet overgenomen. Ook wordt fraude nog steeds niet altijd vervolgd, mensen die voor miljoenen hebben gefraudeerd komen nog steeds weg met een schikking. Grootschalige vastgoedfraude, corruptie en faillissementsfraude is nog steeds aan de orde van de dag.

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
Studio SP
top