www.sp.nl

Homepage SPSP.nl
SP :: Nieuws :: Berichten
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Schokkend asbestrapport direct uit doofpot

08-01-2010 • SP-Kamerlid Remi Poppe wil dat de ministers Cramer (Milieu) en Donner (Sociale Zaken) het rapport openbaar maken waaruit blijkt dat er wordt gefraudeerd met de verwijdering van asbest. Het dagblad Trouw meldt vrijdag dat het rapport al sinds juli vorig jaar in de la van de ministers ligt. Poppe: “Ieder jaar sterven 700 mensen als gevolg van het inademen van asbest. Het is een grof schandaal dat deze beide ministers dit alarmerende rapport in de doofpot stoppen. Ik wil hierover volgende week een spoeddebat.”

Remi PoppeUit het onderzoek blijkt dat er in vier op de vijf gevallen iets mis is met de vergunning voor verwijdering van het asbest. Volgens Poppe is dit ongehoord. “Asbest is kankerverwekkend. Het is niet voor niets dat dit op een zorgvuldige manier wordt verwijderd. Als slopers en aannemers op deze grote schaal de regels kunnen ontduiken, dan is er iets goed mis bij de controle door het ministerie van Milieu. Ik vraag me af hoeveel doden dit inmiddels heeft gekost. Minister Cramer moet direct ingrijpen en de controles fors opschroeven.”

Poppe stelt de problemen met asbest al jaren aan de kaak. In november presenteerde hij nog een rapport om de sanering van asbestcementdaken op boerderijen te versnellen. Volgens hem leveren de asbestdaken een gevaar op voor de volksgezondheid en moet de overheid de leiding nemen om deze daken te vervangen. Poppe: “In maart 2008 zegde minister Donner al toe om gecertificeerde bedrijven die niet de regels nakomen aan te pakken. Blijkbaar is van die maatregel nog helemaal niets terecht gekomen.”

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top