www.sp.nl

Homepage SPSP.nl
SP :: Nieuws :: Berichten
Foto: ANP
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Onderzoek SP: Helft zorgpersoneel heeft minder plezier in werk

07-10-2009 • Ruim de helft van het zorgpersoneel in de gehandicapten- en verpleeghuiszorg heeft de afgelopen jaren fors minder plezier in het werk gekregen. Dat blijkt uit een grootschalige enquête van de SP onder meer dan 11.000 medewerkers in de zorg. SP-Kamerlid Renske Leijten: “Teveel regels, teveel bureaucratie, teveel werk te weinig handen aan het bed, en vooral een ergernis van teruglopende kwaliteit van de zorg, maken dat bijna één op de vijf mensen in de zorg denkt aan afhaken. Staatssecretaris Bussemaker zit nog steeds in de ontkenningsfase, maar als we niet uitkijken loopt de zorg leeg.”

De SP deed de afgelopen maanden onderzoek onder medewerkers in de gehandicaptenzorg en de ouderenzorg. De enquête werd ingevuld door 4.600 medewerkers in de gehandicaptenzorg. Op de vraag of het plezier in de afgelopen jaren is toegenomen, geeft 49 procent aan het met de vraag oneens te zijn. Van de 6.600 respondenten bij het personeel in de ouderenzorg geeft 55 procent aan dat zij minder plezier in het werk hebben. In totaal zegt 53 procent van de respondenten dat het plezier in het werk afneemt. Maar 15 procent ziet het plezier in het werk toenemen. In beide sectoren van de langdurige zorg geeft het personeel met hoge cijfers aan dat zij collega’s zien vertrekken omdat zij geen plezier meer hadden in het werk: 72 procent. Eén op de vijf mensen die de enquête hebben ingevuld overweegt zelf ander werk te zoeken.

De redenen van de afname van het plezier zijn divers. Tweederde van de mensen (67 procent) geeft aan dat het komt door de toegenomen werkdruk. Het verschil tussen de ouderenzorg en de gehandicaptenzorg is groot. In de ouderenzorg geeft 81 procent van de mensen het aan en voor personeel in de gehandicaptenzorg is de toegenomen werkdruk voor 48 procent een van de redenen. Ook verliezen zorgmedewerkers plezier door de afname van kwaliteit van zorg: 52 procent. Ook hier is het verschil tussen de gehandicapten en ouderenzorg opvallend. In de ouderenzorg is het voor 56 procent van de medewerkers een reden om plezier te verliezen, in de gehandicaptenzorg voor 39 procent. De toegenomen bureaucratie is ook een veel genoemde reden: 52 procent.

52 procent van de mensen verliest plezier in het werk door ‘meer werk voor minder mensen’. Hier is het percentage in de ouderenzorg wederom hoger. 62 procent ten opzichte van 36 procent in de gehandicaptenzorg. Over de claim van staatssecretaris Bussemaker dat er de afgelopen jaren meer handen aan het bed zijn bij gekomen zijn de resultaten van de enquête helder: 86 procent van het personeel ziet dat er geen extra handen aan het bed zijn bijgekomen, sterker nog, 68 procent geeft aan dat het aantal handen aan het bed juist is afgenomen. SP-Kamerlid Renske Leijten: “Bussemaker ziet enkel de papieren werkelijkheid, maar de mensen op de vloer weten heel goed wat er speelt. Dit kabinet geeft niet thuis op hun klachten, met tot gevolg dat mensen uiteindelijk gewoon opgeven en uit de zorg vertrekken. De situatie is nu al nijpend, kun je nagaan hoe het wordt als al de mensen die nu aangeven er mee te willen stoppen dat ook daadwerkelijk doen.”

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top