www.sp.nl

Homepage SPSP.nl
SP :: Nieuws :: Berichten
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Kamer moet haast maken met aanscherping regels kerncentrales

24-06-2009 • Dinsdag besloot de Tweede Kamer om pas na de zomervakantie besluiten te nemen over het verscherpen van de regels voor nieuwe kerncentrales. SP-Kamerlid Paulus Jansen is hier niet blij mee. “Deze aanpassing van de wet wordt al twee jaar getraineerd, omdat ze het binnen de coalitie op dit punt niet eens kunnen worden. Ondertussen wordt er hard gewerkt aan een plan voor een tweede kerncentrale in Borssele, terwijl de huidige regels rammelen en om aanpassingen vragen.”

Paulus JqnsenDonderdag presenteert energiebedrijf Delta de eerste plannen voor de bouw van een tweede kerncentrale in Borssele. Voor de bouw van deze centrale is een vergunning nodig op basis van de Kernenergiewet. Volgens Jansen is deze wet nu volstrekt verouderd en biedt die nauwelijks mogelijkheden om eisen te stellen aan veiligheid en milieu. Jansen: “Delta zegt dat de echte vergunningaanvraag pas in 2010 of 2011 wordt ingediend, als de nieuwe wet al van kracht is. Daar ben ik echter niet zo zeker van. Daarom moet de Kamer haast maken.”

Ondanks dat er in de afgelopen 25 jaar veel vooruitgang is geboekt op het gebied van de veiligheid van kerncentrales, vindt de SP kernenergie nog steeds geen oplossing voor de voorziening van veilige en duurzame energie. Jansen wil dat er in de komende tijd vooral wordt geïnvesteerd in energiebesparing en duurzame energie. Verder vindt het SP-Kamerlid dat niet de minister van Milieu, maar de Tweede Kamer het laatste woord moet hebben over het bouwen van een kerncentrale.

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
Studio SP
top