www.sp.nl

Homepage SPSP.nl
SP :: Nieuws :: Berichten
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

'Klink moet farmaceutische industrie verder aan banden leggen'

04-05-2009 • De SP wil dat minister Klink verder gaat met de aanpak van de farmaceutische industrie dan hij vandaag voorstelt. “Dat Klink eindelijk alle deals tussen de farmaceutische industrie en de medische wereld op tafel wil, is een stap vooruit,” stelt SP-fractievoorzitter Agnes Kant. “Maar er is meer nodig dan een stap, anders blijven we achter de feiten aanlopen.

Kant bepleit al in 2005 in een initiatiefnota om de beïnvloeding van huisartsen en behandelaars door de industrie aan te pakken. Die zorgt er namelijk voor dat marketing steeds meer invloed krijgt op de behandeling van patiënten. Eindelijk gaat minister Klink nu in actie komen. “Het wordt tijd dat ook in Nederland het besef doordringt dan de industrie wat dit betreft aan banden moet,” stelt Kant. “Klink maakt daar nu een begin mee, maar de SP zal er in de Kamer op aandringen dat hij verder gaat.”

Vier voorstellen van de SP:


  • Een wettelijke regeling voor openbaarheid van alle vergoedingen. In de VS zijn ze al twee jaar bezig. In Nederland dringt de SP hier al veel langer op aan, bijvoorbeeld in een initiatiefnota van 2005. Van zelfregulering is niets gekomen.
  • Kijk of vergoedingen aan privé-personen kunnen worden verboden. Geen rechtstreekse betalingen aan artsen bij voorschrijven als het niet om onderzoek gaat.
  • Openbaarheid van alle onderzoek: niet alleen afgerond onderzoek maar alle nieuwe gestarte onderzoeken. De SP heeft steeds aangedrongen op verplichte openbaarmaking. De minister moet zorgen dat dit ook in de Europese richtlijn komt.
  • Stoppen met de zelfregulering op het gebied van marketing. Laat de inspectie weer aan actieve opsporing gaat doen. Daar gaat ook een preventieve werking van uit.

De minister heeft vandaag kenbaar gemaakt aan een ander voorstel van Agnes Kant over te nemen, namelijk het instellen van een onafhankelijk fonds voor geneesmiddelen. Kant: “Dat onafhankelijke fonds moet er snel komen. Wat mij betreft ook voor onderzoek naar bijwerkingen, het zogenaamde post-marketing onderzoek. Nu gebeurt dat door de industrie, maar deze gebruikt dit maar al te vaak als puur marketing-instrument, om een geneesmiddel in de pen van de huisarts te krijgen. Een door ons gevraagd Inspectieonderzoek kwam enkele weken terug met dezelfde conclusies. Maar ook moet dit fonds worden ingezet om geneesmiddelen te ontwikkelen voor de arme landen. Voor de industrie is dit commercieel niet interessant, deze richt zich vooral op veelgebruikte middelen in de rijke landen.”

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
Studio SP
top