www.sp.nl

Homepage SPSP.nl
SP :: Nieuws :: Berichten
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Bedrijven vragen om hulp bij kredietverstrekking

23-04-2009 • De overheid moet meer doen om bedrijven aan investeringskrediet te helpen. Dat stelt SP-Kamerlid Sharon Gesthuizen naar aanleiding van gesprekken deze week in de Tweede Kamer met bedrijven en banken, waarin duidelijk werd dat bedrijven nog steeds grote problemen hebben om aan geld te komen. “Dat is slecht voor de economie, het zorgt ervoor dat de crisis ernstiger wordt en langer duurt dan nodig,” aldus Gesthuizen.

Door de crisis is de rente hoog die bedrijven aan banken moeten betalen voor leningen. Ook geven banken uit angst voor wanbetaling minder makkelijk krediet. Bovendien lopen bedrijven en banken aan tegen ingewikkelde procedures om in aanmerking te komen voor een borgstelling van de Nederlandse Staat.

Vandaag debatteert de Tweede Kamer over kredietverstrekking aan bedrijven en verschillende garantieregelingen die de overheid gebruikt om deze verstrekking op gang te houden. Ter voorbereiding werd gisteren uitvoerig gesproken met banken, maar vooral met ondernemers. Daar werd onder meer de suggestie om de overheid, onder voorwaarden, 100% garant te laten staan voor bedrijfskredieten. “Een interessant idee,” vindt Gesthuizen. “Op dit moment zijn er alleen regelingen waarbij de overheid voor maximaal 50% garant staat, maar gezien de problemen lijkt dit voldoende.”

De SP wil dat de overheid gezonde bedrijven, die door deze crisis tijdelijk in problemen zijn gekomen, te hulp schiet en voorziet van kredieten. “Zoiets kun je continuïteitsfinanciering noemen. En zoiets heeft ook jarenlang bestaan, via de Nationale Investeringsbank. Daarbij waren ook de ministeries van Financiën en Economische Zaken betrokken. Voor de overheid gelden nu eenmaal meer redenen om een bedrijf voort te laten bestaan dan een bank. De staat kijkt ook naar belangen als werkgelegenheid, het voortbestaan van onderzoek en ontwikkeling en het algemeen belang van economische groei. Dat is in tijden van crisis van levensbelang.”

De Nationale Investeringsbank (NIB) is, samen met vele andere voormalige overheidsbedrijven, eind jaren negentig echter geprivatiseerd. Minister Zalm dacht destijds dat er geen ernstige crises meer zouden komen. De bank, die menig bedrijf door zware tijden sleepte, zou niet meer van de tijd zijn. Volgens Gesthuizen geeft de huidige situatie aan dat dit geen goede beslissing was.

Ook werd gisteren gesproken over een meldpunt waar ondernemers met klachten over kredietverstrekking terecht kunnen. Eerder stelde Agnes Kant al voor om bedrijven die menen dat de banken er de kantjes vanaf lopen, een second opinion te bieden. Gesthuizen: “Het is goed dat er ook bij andere partijen besef is van de noodzaak om te zorgen dat het er transparanter aan toe gaat bij de banken. Zo’n meldpunt zou wat de SP betreft deels onder de verantwoordelijkheid van de overheid moeten vallen.”

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
Studio SP
top