www.sp.nl

Homepage SPSP.nl
SP :: Nieuws :: Berichten
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Minister haalt bakzeil: slimme meter niet verplicht

07-04-2009 • De wet waarin elke Nederlander verplicht werd om een zogenaamde ‘slimme’ digitale gas- en elektriciteitsmeter in huis te nemen, is van de baan. Onder druk van de Eerste Kamer haalde Minister Maria van der Hoeven van Economische Zaken bakzeil. Het wetsartikel waarin die verplichting is opgenomen, wordt geschrapt en via een zogenaamde novelle vervangen door een artikel, waarin die verplichting niet is opgenomen. Daarover zal dan ook de Tweede Kamer (die eerder akkoord ging met de invoering) opnieuw moeten oordelen.

Het was SP-senator Geert Reuten die bij de behandeling van het wetsvoorstel, twee weken geleden, het verzet tegen de verplichte, slimme meter aanzwengelde. Volgens hem is het dubieus of de meter enige energiebesparing oplevert, maar is het zeker dat het opruimen van de bestaande, nog goed functionerende meters, kapitaalvernietiging betekent. Bovendien biedt de nieuwe meter aan de leverancier van energie de mogelijkheid om elk kwartier de stand van zaken in elk huis te bekijken. Daarmee wordt de privacy onnodig aangetast en ontstaat het risico dat kwaadwilligen kunnen ontdekken dat iemand een tijdje geen energie afneemt en dus wel met vakantie zal zijn.

Tijdens het debat had de minister al aan senator Reuten moeten toegeven, dat de Europese Richtlijn (die aan deze wetswijziging ten grondslag ligt) helemaal niet eist dat er ‘slimme’ meters worden geïnstalleerd. Tijdens de behandeling in derde termijn, dinsdag, wees Reuten er nog eens op dat de Nederlandse regering dus verder gaat dan wat Brussel wil door een overbodige ‘Nederlandse kop’ op een Europese Richtlijn te zetten. Hij herinnerde PvdA-woordvoerder Van Driel eraan, dat die eerder had gezegd zo’n overbodige uitbreiding een ‘doodzonde’ te vinden en die niet te willen accepteren.

Hoewel de PvdA daar vandaag veel ruimhartiger over bleek te denken, hielp dat de minister niet aan een meerderheid. Want naast de PvdA was alleen het CDA geneigd het wetsvoorstel in grote lijnen te volgen. De woordvoerders van alle andere fracties keerden zich echter tegen de verplichte invoering.

Dat kwam ook doordat na het debat van twee weken geleden duidelijk was geworden dat de minister de senaat niet juist had voorgelicht toen ze zei dat de Nederlandse Consumentenbond dan wel tegen de invoering mag zijn, maar dat de Europese vóór was. De Europese Consumentenbond liet intussen echter weten helemaal niet vóór te zijn. Bovendien voelden weinigen ervoor dat burgers, die principieel de ‘slimme’ meter weigeren, daar zes maanden hechtenis voor zouden kunnen krijgen.

De minister koos daarop eieren voor haar geld en honoreerde het voorstel van Geert Reuten om via een novelle de verplichting uit de wet te halen.

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top